Eesti Digivara Liit MTÜ asutamine ja esimene koosolek

6. aprillil 2022 registreeriti 14 asutajaliikmega Eesti Digivara Liit MTÜ

Liidu loomise põhieesmärgiks oli erinevaid turuosalisi koondades panustada ausa ja arusaadava ettevotluskeskkonna loomisesse ning aidata labi valdkonnapohise tugivorgustiku tuua eestisse valisinvesteeringuid ning oskusteavet.

Koostöös juhtivate advokaadibüroodega soovime läbi proaktiivse õigusloomes osalemise aidata kaasa õigusselguse arengule digitaalsete varade valdkonnas. Oleme võtnud eesmärgiks funktsioneerida sillana ettevõtjate ning avaliku sektori vahel, et tagada tulemuslik ning mõlemapoolselt kasulik dialoog. Eesti, kui innovatiivne digiriik, peab kiiresti muutuvas geopoliitilises ja majanduslikus keskkonnas säilitama enda liidripositsiooni maailmakaardil ning usume, et läbi konstruktiivse dialoogi on erasektoril võimalik sellesse märgatav panus anda.

Asutamiskoosolekul pandi paika 2022 aasta tegevuskava ning jaotati liikmete vahel kiireloomulisi ülesandeid. Esmajärgus vajab tähelepanu virtuaalvääringu teenuse osutajate auditeerimiskohustuse täitmise metoodika ning koostöö Audiitorkoguga. Lisaks on vajalik alustada regulaatoritega dialoogi Krüptovara ja ühisrahastuse seaduse eelnõu raames.

Täname kõiki asutajaliikmeid ning ootame uusi ettevõtteid meiega liituma, et üheskoos Eesti ettevõtlusmaastiku selge ja mõistliku reguleerimise tagamiseks veelgi suurem panus anda.