Eesti Digivara Liit

Liidu tegevus ja eesmärk

Eesti Digivara Liit loodi eesmärgiga lihtsustada dialoogi reguleeritud turul tegutsevate ettevõtjate ja avaliku sektori vahel. Oleme abiks turule sisenemisel, tegevuslubade taotlemisel ning äritegevuseks vajalike regulatiivsete nõuete täitmisel. Liidu tegevus, koos liikmete erialase kogemusega, loob soodsa pinnase proaktiivseks õigusloomeks, lihtsustab järelvalveasutustega suhtlemist ning kiirendab varasemate kogemuste toel uute ettevõtete alustamisprotsessi.

Liikmelisus

Eesti Digivara Liidu liikmeks on võimalik astuda liikmelisust taodeldes või läbi personaalse kutse. Soovime tagada digivarasid puudutava ettevõtluse läbipaistvuse, hea maine ja jätkusuutlikuse Eestis. Seatud eesmärkide saavutamiseks valime liikmeid hoolega ja adresseerime aktiivselt nende tegevust puudutavaid probleeme ning kitsaskohti, olles abiks tekkinud olukordade lahendamisel läbi konsultatsioonide ja proaktiivse õigusloome. Meie asutajate seast leiab Eesti juhtivad advokaadibürood ning virtuaalvääringute valdkonnas pikka kogemust omavad ettevõtjad, mis tagab liidu tegevuse kvaliteedi ja efektiivsuse nii ettevõtjate vajaduste mõistmisel kui suhtluses valitsusasutustega.

Juhatus

Dejan Davidovic

Juhatuse liige

Hermes Brambat

Juhatuse liige

Rauno Kinkar

Juhatuse liige

Viljar Kähari

Juhatuse liige